Vítězný oblouk

Tento 50 metrů vysoký oblouk zvaný celým jménem Arc de Triomphe de l’Étoile dal postavit Napoleon Bonaparte na znak své moci a vítězství v bitvách. Byl vybudován v letech 1806 – 1836 a stojí uprostřed náměstí Charles de Gaulla na západním konci slavného pařížského bulváru Avenue des Champs-Elysées. Odsud se paprskovitě rozbíhá do všech směrů dvanáct širokých tříd. Gigantický oblouk je po stranách ozdoben dvoumetrovými sochami na památku Velké armády.

V roce 1840 byl mrtvý císař přenesen během pohřebních slavností branou oblouku do Invalidovny, v roce 1885 zde byla na jednu noc vystavena rakev se zesnulým velký francouzským básníkem Victorem Hugem a 26. srpna 1944 zde oslavil francouzský národ v čele s generálem de Gaullem osvobození.

Pod Vítězným obloukem se nachází Památník Neznámého vojáka (Le soldat inconnu), který zde byl slavnostně pohřben 11. listopadu 1920. Oblouk od té doby slouží také jako národní pomník všech Francouzů padlých v mnoha válkách. Vyhlídková terasa skýtá velkolepý pohled na osu Louvre – Náměstí svornosti (Place de la Concorde) – La défence. Dějiny památníku dokumentuje malé Muzeum Vítězného oblouku – Musée de l’Arc de Triomphe.

arch-of-triumph-488894_960_720

Při pohledu na oblouk ze Champs-Elysées spatříte v levé spodní části reliéf zvaný Napoleonův triumf. Oslavuje vídeňskou smlouvu podepsanou v roce 1810, kdy Napoleonova říše prožívala vrcholný rozkvět. Nad Napoleonovým triumfem je umístěn reliéf líčící vítězství Napoleona nad Turky v roce 1799. Stejnou událost připomíná plátno francouzského malíře Antoina Grosa, vystavené v paláci ve Versailles. Další vítězství v bitvě je vyobrazeno na vlysu na severní straně oblouku. Přibližuje početně slabé Napoleonovo vojsko rozbíjející led na moravském rybníku. Utonuly tak tisíce nepřátelských vojáků a Francouzi zvítězili. Jeden z nejpůsobivějších reliéfů spatříte na přední části oblouku vpravo dole. Zachycuje francouzské občany odcházející bránit svůj národ před Rakušany a Prusy. Pohřeb generála Marceaua, který padl v bitvě proti rakouské armádě v roce 1796, kterou porazil pouhý rok předtím, je zvěčněn na vlysu nad reliéfem Odchodu dobrovolníků. Východní strana vlysu znázorňuje odchod francouzských vojsk o bitvy a západní jejich vítězný návrat.