Katedrála Notre-Dame

Tato katedrála Matky Boží je symbolem Paříže a jednou z nejvýznamnějších sakrálních staveb rané gotiky. Tady, v srdci města, kdysi stála raně křesťanská bazilika, potom románský kostel. V roce 1163 dal Maurice de Sully, biskup pařížský, zahájit stavbu, která byla dokončena v roce 1345. Od té doby byla Notre-Dame dějištěm celé řady královských slavností: v roce 1430 zde byl korunován Jindřich VI. anglickým králem Francie, v roce 1559 tu proběhla korunovace Marie Stuartovny. Za Francouzské revoluce prohlásil Robespierre tuto katedrálu „chrámem rozumu“. V roce 1804 tvořila kulisu k císařské korunovaci Napleona za přítomnosti papeže. Těžké škody vzniklé v důsledku revoluce odstranil v roce 1844 Viollet-le-Duc.

church-841672_960_720

Do katedrály lze vstoupit třemi portály s úchvatnou reliéfní výzdobou. Středověké biblické výjevy líčí život Panny Marie, poslední soud a život sv. Anny. Nad nimi uvidíte galerii judských a izraelských králů. Nádherný tympanon byl ztvárněn ve 13. století a zachycuje smrt Panny Marie a její slavností korunovaci v nebi. Sousoší Panny Marie s dítětem na dveřním pilíři je však moderní. Slavná je dokonale krásná gotická fasáda se třemi portály a královskou galerií. Umělecky zpracovaná růžice pod arkádami Velké galerie měří v průměru deset metrů.

Výhled z věže je odměnou za opravdu namáhavý výstup   věže totiž měří 69 metrů a mají 387 schodů. Návštěvníci se mohou jít podívat do té severní, v jižní je totiž zvon zvaný Emanuel vážící 13 tun. Působivý opěrný systém, podepírající východní závěr katedrály, je dílem Jeana Ravyho a má rozpětí 15 metrů. Nejlépe jej lze obdivovat z náměstí Place Jean XXIII. Mezi věžemi jsou ukryty legendární chrliče (chimiéres), jež sem umístil Viollet-le-Duc, aby odvracely zlo.

paris-341095_960_720

Severní, jižní a západní průčelí krášlí tři skvostná rozetová okna. Vitráž s Pannou Marií obklopenou postavami ze Starého zákona z 13. století si však zachovalo pouze severní průčelí. Jižní rozetové okno vyobrazuje Krista mezi apoštoly. Více než polovina původních lavic v katedrále, které nechal zhotovit Ludvík XIV., se dochovala. Překrásná dřevořezba zachycuje také výjevy ze života Panny Marie. U vchodu do kněžiště, naproti jihovýchodnímu pilíři transeptu, najdeme nádhernou sochu ze 14. století. Je známá jako Notre-Dame de Paris (Panna Marie Pařížská) a byla sem přemístěna z kaple sv. Aignana. Sakristie uchovává staré rukopisy, relikviáře a církevní roucha. Trnová koruna a fragmenty pravého Kříže může veřejnost obdivovat vždy na Velký pátek.

Památky Paříže

Výlety za Paříž